Povezave

European Road Safety Charter

Varnost v prometu - Prometna svetovalnica

Vozimo pametno - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Ministrstvo za promet - Varnost v cestnem prometu

Ministrstvo za notranje zadeve - Policija - Prometna varnost v letu 2007