European Road Safety Charter

European Road Safety Charter je poziv, usmerjen k vsem družbenim in drugim organizacijam, da prispevajo oprijemljiv prispevek k večji prometni varnosti v Evropi. Podpisniki sporazuma v okviru ERSC izmenjujejo izkušnje in ideje – tudi preko nacionalnih meja – v prizadevanjih k izboljšanju prometne varnosti na evropskih cestah. ERSC ima jasen cilj: prepoloviti število žrtev prometnih nesreč do leta 2010.

Več o European Road Safety Charter
Med podpisniki ERSC je tudi T-media, ki je pripravila to spletno mesto